ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1.เลือกสินค้าที่สนใจ

2.แจ้งสินค้าให้กับ จนท. เพื่อทำการเช็คสินค้า

3.จนท.เช็คสินค้าสินค้าพร้อมจัดส่ง จนท. แจ้งเลข บช. เพื่อทำการชำระเงิน

4.ลูกค้าโอนเงินแล้ว พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า

5.จนท. จัดส่งสินค้าแล้วแจ้งเลขพัสดุให้กับลูกค้า